Krzysztof Majchrzak

Krzysztof Majchrzak

Aktor filmowy i teatralny, reżyser, pedagog.  Znany z ról w filmach Jana Jakuba Kolskiego: ‚Historia Kina w Popielawach’, ‚Cudowne miejsce’, ‚Pornografia’. Stworzył wybitną kreację w ‚Arii dla atlety’ Filipa Bajona. Na stałe związany z ‚Teatrem Studio’ w Warszawie. Wykładowca w Akademii Teatralnej.